از آمیرزا حرفه ایی بیاموز

آزمون خودشناسی
خودشناسی
همکاران ما
0
تعداد اساتید
0
تعداد دوره ها
0
وبینارها
0
دانشجویان ما

دوره های آمیرزا پلاس

کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار

دسترسی به محتوای ضبط شده کنفرانس به همراه 4 کارگاه آموزشی ، همراه با ارائه مدارک شرکت در همایش